Thiên thủ thiên nhãn

Mặt phật thiên thủ thiên nhãn
Thiên thủ thiên nhãn

Thiên thủ thiên nhãn

Có 6 sản phẩm.

Hiển thị 1-6 / 6 sản phẩm

Các bộ lọc có hiệu lực

Mặt Phật Thiên Thủ...


   •  
  • Màu: Đỏ
  • Mệnh: Hỏa, Thổ
  • Chất liệu: Đá Mã Não Đỏ tự nhiên
  • Xuất xứ: Brazil, Việt Nam
  • Ý nghĩa: Đeo mặt dây chuyền Thiên Thủ Thiên Nhãn giúp người tuổi Tý mọi việc được thuận lợi như ý, cầu được ước thấy.
Giá 390.000 ₫

Mặt Phật Thiên Thủ...

  • Màu: Trắng
  • Mệnh: Kim, Thủy
  • Chất liệu: Đá Mã Não Trắng tự nhiên
  • Xuất xứ: Brazil, Việt Nam
  • Ý nghĩa: Đeo mặt dây chuyền Thiên Thủ Thiên Nhãn giúp người tuổi Tý mọi việc được thuận lợi như ý, cầu được ước thấy.
Giá 390.000 ₫

Mặt Phật Thiên Thủ...

    • Màu: Vàng
    • Mệnh: Thổ, Kim
    • Chất liệu: Đá Mã Não Vàng tự nhiên
    • Xuất xứ: Brazil, Việt Nam
    • Ý nghĩa: Đeo mặt dây chuyền Thiên Thủ Thiên Nhãn giúp người tuổi Tý mọi việc được thuận lợi như ý, cầu được ước thấy.
Giá 390.000 ₫

Mặt Phật Thiên Thủ...

    • Màu: Xanh
    • Mệnh: Hỏa, Mộc
    • Chất liệu: Đá Mã Não Xanh tự nhiên
    • Xuất xứ: Brazil, Việt Nam
    • Ý nghĩa: Đeo mặt dây chuyền Thiên Thủ Thiên Nhãn giúp người tuổi Tý mọi việc được thuận lợi như ý, cầu được ước thấy.
Giá 390.000 ₫

Mặt Phật Thiên Thủ...

    • Màu: Vàng Nâu
    • Mệnh: Thổ, Kim
    • Chất liệu: Đá Mắt Hổ Đỏ tự nhiên
    • Xuất xứ: Brazil, Việt Nam
    • Ý nghĩa: Đeo mặt dây chuyền Thiên Thủ Thiên Nhãn giúp người tuổi Tý mọi việc được thuận lợi như ý, cầu được ước thấy.
Giá 390.000 ₫

Mặt Phật Thiên Thủ...

    • Màu: Xanh
    • Mệnh: Mộc, Hỏa
    • Chất liệu: Thạch Anh Xanh tự nhiên
    • Xuất xứ: Brazil
    • Ý nghĩa: Đeo mặt dây chuyền Phổ Hiền Bồ Tát giúp bảo vệ, hộ mệnh, đem lại bình an, sức khoẻ, may mắn và thành công cho bạn.
Giá 390.000 ₫