hư không tạng bồ tất

hư không tạng bồ tất

hư không tạng bồ tất

hư không tạng bồ tất

Có 6 sản phẩm.

Hiển thị 1-6 / 6 sản phẩm

Các bộ lọc có hiệu lực

Mặt Phật Hư Không tạng...

   • Màu: Đỏ
   • Mệnh: Hỏa, Thổ
   • Chất liệu: Đá Mã Não Đỏ tự nhiên
   • Xuất xứ: Brazil, Việt Nam
   • Ý nghĩa: Đeo Mặt Hư Không Tạng Bồ Tát để phát triển trí tuệ, công đức, gia tăng may mắn và sự giàu có.
Giá 390.000 ₫

Mặt Phật Hư Không tạng...

   •  
    • Màu: Xanh
    • Mệnh: Mộc, Hỏa
    • Chất liệu: Thạch Anh Xanh tự nhiên
    • Xuất xứ: Brazil
    • Ý nghĩa: Đeo Mặt Hư Không Tạng Bồ Tát để phát triển trí tuệ, công đức, gia tăng may mắn và sự giàu có.
Giá 390.000 ₫

Mặt Phật Hư Không tạng...

    • Màu: Trắng
    • Mệnh: Kim, Thủy
    • Chất liệu: Đá Mã Não Trắng tự nhiên
    • Xuất xứ: Brazil, Việt Nam
    • Ý nghĩa: Đeo Mặt Hư Không Tạng Bồ Tát để phát triển trí tuệ, công đức, gia tăng may mắn và sự giàu có.
Giá 390.000 ₫

Mặt Phật Hư Không tạng...

    • Màu: Xanh
    • Mệnh: Hỏa, Mộc
    • Chất liệu: Đá Mã Não Xanh tự nhiên
    • Xuất xứ: Brazil, Việt Nam
    • Ý nghĩa: Đeo Mặt Hư Không Tạng Bồ Tát để phát triển trí tuệ, công đức, gia tăng may mắn và sự giàu có.
Giá 390.000 ₫

Mặt Phật Hư Không tạng...

     •  
    • Màu: Vàng Nâu
    • Mệnh: Thổ, Kim
    • Chất liệu: Đá Mắt Hổ Đỏ tự nhiên
    • Xuất xứ: Brazil, Việt Nam
    • Ý nghĩa: Đeo mặt Hư Không Tạng Bồ Tát để phát triển trí tuệ, công đức, gia tăng may mắn và sự giàu có.
Giá 390.000 ₫

Mặt Phật Hư Không tạng...

      • Màu: Vàng
      • Mệnh: Thổ, Kim
      • Chất liệu: Đá Mã Não Vàng tự nhiên
      • Xuất xứ: Brazil, Việt Nam
      • Ý nghĩa: Đeo Mặt Hư Không Tạng Bồ Tát để phát triển trí tuệ, công đức, gia tăng may mắn và sự giàu có.
Giá 390.000 ₫