bất động minh vương

bất động minh vương

bất động minh vương

bất động minh vương

Có 6 sản phẩm.

Hiển thị 1-6 / 6 sản phẩm

Các bộ lọc có hiệu lực

Mặt Phật Bất Động Minh...

 • - Màu: Đỏ
 • - Mệnh: Hỏa, Thổ
 • - Chất liệu: Đá Mã Não Đỏ tự nhiên
 • - Xuất xứ: Brazil, Việt Nam
 • - Ý nghĩa: Đeo mặt dây chuyền Phật bản mệnh Bất Động Minh Vương sẽ giúp chủ nhân nhận biết được phải trái trên đường đời để có thể phát huy các điểm mạnh và khắc phục được những điểm yếu của mình.
Giá 390.000 ₫

Mặt Phật Bất Động Minh...

 • Màu: Xanh
 • Mệnh: Hỏa, Mộc
 • Chất liệu: Đá Mã Não Xanh tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Việt Nam
 • Ý nghĩa: Đeo mặt dây chuyền Phật bản mệnh Bất Động Minh Vương sẽ giúp những người sinh năm này phân biệt được phải trái trên đường đời để có thể phát huy các thế mạnh và hạn chế những điểm yếu của mình.
Giá 390.000 ₫

Mặt Phật Bất Động Minh...

 • Màu: Vàng
 • Mệnh: Thổ, KIm
 • Chất liệu: Đá Mã Não Vàng tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Việt Nam
 • Ý nghĩa: Đeo mặt dây chuyền Phật bản mệnh Bất Động Minh Vương sẽ giúp những người sinh năm này phân biệt được phải trái trên đường đời để có thể phát huy các thế mạnh và hạn chế những điểm yếu của mình.
Giá 390.000 ₫

Mặt Phật Bất Động Minh...

 • Màu: Trắng
 • Mệnh:Kim, Thuỷ
 • Chất liệu: Đá Mã Não trắng  tự nhiên
 • Xuất xứ: Brazil, Việt Nam
 • Ý nghĩa: Đeo mặt dây chuyền Phật bản mệnh Bất Động Minh Vương sẽ giúp những người sinh năm này phân biệt được phải trái trên đường đời để có thể phát huy các thế mạnh và hạn chế những điểm yếu của mình.
Giá 390.000 ₫

Mặt Phật Bất Động Minh...

 • - Màu: Xanh
 • - Mệnh: Mộc, Hoả
 • - Chất liệu: Đá Thạch Anh Xanh  tự nhiên
 • - Xuất xứ: Brazil
 • - Ý nghĩa: Đeo mặt dây chuyền Phật bản mệnh Bất Động Minh Vương sẽ giúp những người sinh năm này phân biệt được phải trái trên đường đời để có thể phát huy các thế mạnh và hạn chế những điểm yếu của mình.
Giá 390.000 ₫